Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Luyện thi đại học môn Hóa

Tổng hợp đề thi thử đại học môn Hóa năm 2014 của thầy cô giáo trên Tuyensinh247 và các trường THPT trên cả nước. Đề thi thử môn vật lý 2014 bám sát chương trình thi đại học của bộ giáo dục và đào tạo. Các em sẽ làm bài thi môn hóa trắc nghiệm, tính giờ, tính điểm và có đáp án, lời giải chi tiết cho từng câu. Đặc biệt sẽ có xếp hạng cá nhân và xếp hạng theo trường mỗi bài thi môn Hóa học.

 • icon

  21 Chuyên đề

  Cơ bản và nâng cao

 • icon

  57,161 bài tập

  Hay và mới nhất theo chuyên đề

 • icon

  2,477,992 Lượt luyện

  Luyện bài tập Môn Hóa lớp 12

Tên chuyên đề Số bài tập Dạng bài tập

Este - Lipit - Xà phòng

1718 bài tập
8 dạng bài

Dẫn xuất Halogen - Ancol - Phenol - ete

1154 bài tập
7 dạng bài

Anđehit – Xeton – Axit cacboxylic

1088 bài tập
8 dạng bài

Cacbohidrat

918 bài tập
6 dạng bài

Amin, Amino Axit và Protein

1955 bài tập
12 dạng bài

Polime và Vật liệu Polime

617 bài tập
3 dạng bài

Đại cương về hóa học hữu cơ và hiđrocacbon

914 bài tập
10 dạng bài

Tổng hợp các phương pháp giải nhanh

626 bài tập
12 dạng bài

Đại cương về kim loại

1678 bài tập
12 dạng bài

Kim loại kiềm, kiềm thổ và nhôm

1527 bài tập
9 dạng bài

Sắt -Crom - Đồng.

1233 bài tập
9 dạng bài

Nhận biết - Phân biệt -Tinh chế - Tách

479 bài tập
5 dạng bài

Cấu tạo nguyên tử - Bảng tuần hoàn

382 bài tập
8 dạng bài

Liên kết hoá học

104 bài tập
3 dạng bài

Phản ứng oxi hoá khử

358 bài tập
7 dạng bài

Sự điện li

295 bài tập
10 dạng bài

Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

247 bài tập
4 dạng bài

Phi kim

780 bài tập
6 dạng bài

Axit, Bazơ và Muối

556 bài tập
0 dạng bài

Tổng hợp hoá học hữu cơ

850 bài tập
9 dạng bài

Lý thuyết tổng hợp

924 bài tập
0 dạng bài
Bài tập Môn Hóa lớp 12 mới nhất

Câu 1

Đun 9,2 gam glixerin và 9 gam CH3COOH có xúc tác thu được m gam sản phẩm hữu cơ E chứa một loại nhóm chức. Biết hiệu suất phản ứng bằng 60%. Giá trị của m là:

A. 8,76

B. 9,64

C. 7,54

D. 6,54

Este - Lipit - Xà phòng - Câu hỏi : 62081

Câu 2

Cho các chất sau: glixeryl trilaurat (X); glixeryl tripanmitat (Y); glixeryl tristearat (Z) và glixeryl trioleat (T). Chất có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất là: (biết axit lauric có công thức CH3(CH2)10COOH):

A. X

B. Y

C. Z

D. T

Este - Lipit - Xà phòng - Câu hỏi : 62082

Câu 3

Hợp chất hữu cơ no, đa chức X có công thức phân tử C7H12O4. Cho 0,1 mol X tác dụng vừa đủ với 100 gam dung dịch NaOH 8 % thu được chất hữu cơ Y và 17,8 gam hỗn hợp muối. Công thức cấu tạo của X là:

A. CH3OOC[CH2]2COOC2H5

B. CH3COO[CH2]2COOC2H5

C. CH3COO[CH2]2OOCC2H5

D. CH3OOCCH2COOC3H7

Este - Lipit - Xà phòng - Câu hỏi : 62083

Câu 4

Khi đốt cháy hoàn toàn 1 mol một este cần dùng vừa hết số mol O2 ít hơn tổng số mol CO2 và một nửa số mol H2O là 1 mol. Mặt khác 1 mol este đó phản ứng vừa đủ với 2 mol NaOH. Vậy este đó phải:

A. Là este hai chức

B. Có 1 nhóm este và một nhóm axit

C. Là este đơn chức của phenol

D. Có 1 nhóm este và một nhóm phenol

Este - Lipit - Xà phòng - Câu hỏi : 62084

Câu 5

Xà phòng hóa hoàn toàn trieste X bằng dung dịch NaOH thu được một muối có công thức phân tử là C6H5O7Na3 và hỗn hợp 2 ancol thuộc cùng dãy đồng đẳng. Cho 1,24 gam hỗn hợp 2 ancol hóa hơi hoàn toàn thu được thể tích hơi đúng bằng thể tích của 0,84 gam khí nitơ đo ở cùng điều kiện. Vậy X có công thức phân tử là:

A. C11H20O7

B. C12H20O7

C. C10H16O6

D. C11H18O7

Este - Lipit - Xà phòng - Câu hỏi : 62086

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com