Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hàm số bậc nhất

Câu 1: TRong mặt phẳng tọa độ Oxy, xét đường thẳng (dm) xác định bởi phương trình:

(m - 1)x + (m + 1)y = \sqrt{2(m^2 + 1)} với m là tham số. Tính khoảng cách từ điểm gốc tọa độ O đến đường thẳng (dm

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu hỏi : 60333

Bài 2:

Trong cùng một hệ tọa độ, cho đường thẳng d: y = x - 2 và parabol (P): y = -x2. Gọi A và B là giao điểm của d và (P) 

 

Câu 1: Tính độ dài AB

A. 2

B. 3

C. 3√2   

D. √2   

Câu hỏi : 60252

Câu 2: Tìm m đề đường thẳng d': y = -x + m cắt (P) tại 2 điểm C và D sao cho CD = AB

A. -2

B. -1

C. 0

D. 1

Câu hỏi : 60253

Câu 3: Xét tập hợp X = {1; 2; 3; ....; 2012}. Tô màu các phần tử của X bởi một trong 5 màu : xanh, đỏ, tím, vàng , nâu. Chứng minh rằng tồn tại ba phần tử phân biệt a, b, c của X cùng màu sao cho: a là bội của b và b là bội của c.

A. Click để xem lời giải.

Câu hỏi : 59977

Câu 4: Cho x, y, z là các số thực dương. Giải hệ phương trình sau:

\left\{\begin{matrix} (x + y)(x + z) = 12 & \\ (y + x)(y + z) = 15 & \\ (z + x)(z + y) = 20 & \end{matrix}\right.

A. (1;2;3)

B. (2;3;4)

C. (3;4;5)

D. (5;6;7)

Câu hỏi : 59869

Câu 5: Trên hệ trục tọa độ Oxy, đường thẳng y = ax + b đi qua 2 điểm M (3; 2) và N (4; -1).  Tìm hệ số a và b.

A. a = -3 và b = 8

B. a = -3 và b = 9

C. a = -3 và b = 10

D. a = -3 và b = 11

Câu hỏi : 59854

Câu 6: Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, với giá trị nào của a, b thì đường thẳng (d): y = ax + 2 - b và đường thẳng (d’): y = (3 - a)x + b song song với nhau.

A. b ≠ 1 và a=\frac{3}{2}

B. b ≠ 1 và a=\frac{1}{2}

C. b ≠ 0 và a=\frac{3}{2}

D. b ≠ 0 và a=\frac{1}{2}

Câu hỏi : 59755

Câu 7: Viết phương trình đường thẳng (d) đi qua 2 điểm A(1; 2) và B(2; 0).

A. y = 2x + 1

B. y  =-x + 3

C. y = -2x + 4

D. y = x - 2

Câu hỏi : 59712

Câu 8: Với giá trị nào của m thì hàm số y = (m + 2) x - 3  đồng biến trên tập xác định.

A. m > 2

B. m < 2

C. m > -2

D. - 2 < m < 2

Câu hỏi : 59439

Câu 9: Trong mp toạ độ Oxy, tìm m để đường thẳng (d):y = (m2 – 1)x + 1  song song với đường thẳng (d'): y = 3x + m - 1

A. m = -2

B. m = -1

C. m = 0

D. m = 1

Câu hỏi : 59426

Bài 10:

Cho hàm số y = (2m - 1)x - m + 2

Câu 1: Tìm m để hàm số nghịch biến trên R.

A. m > \frac{1}{2}

B. m = \frac{1}{2}

C. m < \frac{1}{2}

D. 0< m < \frac{1}{2}

Câu hỏi : 59398

Câu 2: Tìm m để đồ thị hàm số đi qua A (1; 2)

A. y = x +2

B. y = x -1

C. y = -x +1

D. y = x +1

Câu hỏi : 59399

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com