Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hệ thức lượng trong tam giác vuông

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài 11:

Một tòa nhà có bóng in trên mặt đất dài 16 mét, cùng thời điểm đó một chiếc cọc (được cắm thẳng đứng trên mặt đất) cao 1 mét có bóng in trên mặt đất dài 1,6 mét

Câu hỏi số 1:

Tính góc tạo bởi tia mặt trời với mặt đất (đơn vị đo góc được làm tròn đến độ

Câu hỏi: 54842

Câu hỏi số 2:

Tính chiều cao tòa nhà (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất)

Câu hỏi: 54843

Câu hỏi số 12:

Cho tam giác ABC vuông tại A có \widehat{ABC} = 300, BC = a  Độ dài cạnh AB bằng

Câu hỏi: 54319

Câu hỏi số 13:

Một tam giác vuông có số đo các cạnh là các số tự nhiên có 2 chữ số.Nếu đổi chỗ hai chữ số của số đo cạnh huyền ta được số đo của một cạnh goc vuông.Tính bán kính đường tròn nội tiếp tam giác đó

Câu hỏi: 53801

Câu hỏi số 14:

Cho tam giác ABC vuông tại A và có diện tích bằng 1. Chứng minh rằng ta có bất đẳng thức 2 ≤ BC ≤  √2(AB + AC - √2)

Câu hỏi: 52469

Câu hỏi số 15:

Cho tam giác ABC vuông tại A, có chu vi bằng 30cm và diện tích bằng 30cm2. Tính độ dài các cạnh của tam giác

Câu hỏi: 52391

Câu hỏi số 16:

Cho ∆ABC, kẻ AH ⊥ BC, biết BH = 9 cm, HC = 16 cm, tgC = 0,75. Trên AH lấy điểm O sao cho OH = 2 cm

a. Chứng minh tam giác ABC là tam giác vuông

b. Trên cạnh AB lấy điểm M, trên OB lấy điểm P và trên OC lấy điểm N sao cho \frac{AM}{AB} = \frac{OP}{OB} = \frac{ON}{OC} = \frac{2}{5}. Tính độ dài các cạnh và số đo các góc của ∆MPN

Câu hỏi: 52326

Câu hỏi số 17:

Cho tam giác vuông ABC (\widehat{A} = 900). Kẻ đường thẳng song song với cạnh BC cắt các cạnh góc vuông AB và AC tại M và N. Biết MB = 12cm và NC = 9 cm, trung điểm của MN và BC là E và F.

a. Chứng minh A, F, E thẳng hàng

b. Trung điểm của Bn là G. Tính độ dài các cạnh và số đo các góc của ∆EFG

c. Chứng minh ∆GEF ∽ ∆ABC

Câu hỏi: 52310

Câu hỏi số 18:

Cho đường thẳng MN = 6 cm. Vẽ đường tròn tâm M, bán kính 3,6 cm. Vẽ đường tròn tâm N bán kính 4,8 cm, chúng cắt nhau tại A và B

a. Chứng minh \frac{4}{AB^{2}} = \frac{1}{AM^{2}} + \frac{1}{AN^{2}}

b. Tính số đo các góc của ∆MAB

Câu hỏi: 52309

Câu hỏi số 19:

Cho hình chữ nhật ABCD; sin\widehat{DAC} = 0,8; AD = 42mm, Kẻ CE ⊥ BD và DF ⊥ AC

a. AC cắt BD ở O, tính sin\widehat{AOD}

b. Chứng minh tứ giác CEFD là hình thang cân và tính diện tích của nó

c. Kẻ AG ⊥ BD và BH ⊥ AC, chứng minh tứ giác EFGH là hình chữ nhật và tính diện tích của nó.

Câu hỏi: 52308

Câu hỏi số 20:

Cho hình vuông ABCD có độ dài mỗi cạnh bằng 4 cm. Trung điểm của AB và BC theo thứ tự là M và N. Nối CM và ND cắt nhau tại P.

a. Chứng minh CM ⊥ DN

b. Nối MN, tính các tỉ số lượng giác của \widehat{CMN}

c. Nôi MD, tính các tỉ số lượng giác của \widehat{MDN} và diện tích tam giác MDN.

Câu hỏi: 52298

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com