Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hệ thức lượng trong tam giác vuông

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài 1:

Cho tam giác ABC cân tại A với BC = a, AB = b (a > b). Đường phân giác BD của góc ABC cắt AC tại D và có độ dài bằng cạnh bên (BD = b)

Câu hỏi số 1:

Tính CD theo a, b

Câu hỏi: 60221

Câu hỏi số 2:

Chứng minh \left ( 1 + \frac{a}{b} \right )\left ( \frac{a}{b} - \frac{b}{a} \right ) = 1

Câu hỏi: 60222

Câu hỏi số 2:

Cho tam giác đều ABC, các điểm D, E lần lượt thuộc các cạnh AC, AB sao cho BD, CE cắt nhau tại P à diện tích tứ giác ADPE bằng diện tích tam giác BPC. Tính \widehat{BPE}

Câu hỏi: 59954

Câu hỏi số 3:

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho 3 điểm A(-2; -2), B(0;2), C(2;1). Chứng minh rằng tam giác ABC là tam giác vuông

Câu hỏi: 59917

Câu hỏi số 4:

Cho tam giác ABC có đường cao AH = 6cm, BH = 3cm và điểm H nằm giữa hai điểm B và C. Biết số đo góc CAH gấp 3 lần số đo góc BAH. Tính diện tích tam giác ABC.

Câu hỏi: 59859

Câu hỏi số 5:

Tính diện tích tam giác vuông. Biết chu vi 24 cm và hai cạnh góc vuông có độ dài hơn kém nhau 2 cm.

Câu hỏi: 57539

Câu hỏi số 6:

Cho hình vuông ABCD (AD ┴ CD) với AD = h, CD = 2AB. Dựng hình vuông DCEF nằm khác phía với hình thang ABCD. Xác định độ dài cạnh AB theo h để hai tam giác BCF và CEF có diện tích bằng nhau.

Câu hỏi: 57375

Câu hỏi số 7:

Xác định độ dài các cạnh của một hình chữ nhật, biết hình chữ nhật có ch vi bằng 28 cm và 5 lần chiều rộng hơn 3 lần chiều dài 6cm

Câu hỏi: 55525

Câu hỏi số 8:

Cho ∆ABC có diện tích 81 cm2. Gọi M, N tương ứng là các điểm thuộc các đoạn thẳng BC, CA sao cho 2BM = MC, 2CN = NA. Khi đó diện tích ∆AMN bằng

Câu hỏi: 55182

Câu hỏi số 9:

Cho tam giác ABC có AB=4\sqrt{2} cm; BC = 7 cm; \widehat{B}=45^{\circ}. Tính độ dài AC.

Câu hỏi: 54974

Câu hỏi số 10:

Cho tam giác ABC vuông tại A, vẽ AH vuông góc với BC tại H. Biết AB = 6 cm; sinC = \frac{3}{5} Tính độ dài các đoạn thẳng BC và AH.

Câu hỏi: 54969

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com