Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hệ thức lượng trong tam giác vuông

Bài 1:

Cho tam giác ABC cân tại A với BC = a, AB = b (a > b). Đường phân giác BD của góc ABC cắt AC tại D và có độ dài bằng cạnh bên (BD = b)

Câu 1: Tính CD theo a, b

A. \frac{b}{a - b}

B. \frac{b}{a + b}

C. \frac{a}{a - b}

D. \frac{a}{a + b}

Câu hỏi : 60221

Câu 2: Chứng minh \left ( 1 + \frac{a}{b} \right )\left ( \frac{a}{b} - \frac{b}{a} \right ) = 1

A. Click để xem đáp án

Câu hỏi : 60222

Câu 2: Cho tam giác đều ABC, các điểm D, E lần lượt thuộc các cạnh AC, AB sao cho BD, CE cắt nhau tại P à diện tích tứ giác ADPE bằng diện tích tam giác BPC. Tính \widehat{BPE}

A. 300

B. 600

C. 900

D. 1200

Câu hỏi : 59954

Câu 3: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho 3 điểm A(-2; -2), B(0;2), C(2;1). Chứng minh rằng tam giác ABC là tam giác vuông

A. Click để xem đáp án

Câu hỏi : 59917

Câu 4: Cho tam giác ABC có đường cao AH = 6cm, BH = 3cm và điểm H nằm giữa hai điểm B và C. Biết số đo góc CAH gấp 3 lần số đo góc BAH. Tính diện tích tam giác ABC.

A. 108

B. 100

C. 110

D. 101

Câu hỏi : 59859

Câu 5: Tính diện tích tam giác vuông. Biết chu vi 24 cm và hai cạnh góc vuông có độ dài hơn kém nhau 2 cm.

A. S = 12 (cm2 )

B. S = 18 (cm2 )

C. S = 24 (cm2 )

D. S = 36 (cm2 )

Câu hỏi : 57539

Câu 6: Cho hình vuông ABCD (AD ┴ CD) với AD = h, CD = 2AB. Dựng hình vuông DCEF nằm khác phía với hình thang ABCD. Xác định độ dài cạnh AB theo h để hai tam giác BCF và CEF có diện tích bằng nhau.

A. AB = \frac{h}{2}

B. AB = h

C. AB = 2h 

D. AB = 3h

Câu hỏi : 57375

Câu 7: Xác định độ dài các cạnh của một hình chữ nhật, biết hình chữ nhật có ch vi bằng 28 cm và 5 lần chiều rộng hơn 3 lần chiều dài 6cm

A. Chiều dài là 8 cm, chiều rộng là 6cm

B. Chiều dài là 9 cm, chiều rộng là 7cm

C. Chiều dài là 10cm, chiều rộng là 8cm

D. Chiều dài là 11cm, chiều rộng là 9cm

Câu hỏi : 55525

Câu 8: Cho ∆ABC có diện tích 81 cm2. Gọi M, N tương ứng là các điểm thuộc các đoạn thẳng BC, CA sao cho 2BM = MC, 2CN = NA. Khi đó diện tích ∆AMN bằng

A. 36cm2.

B. 26cm2.

C. 16cm2.

D. 25cm2.

Câu hỏi : 55182

Câu 9: Cho tam giác ABC có AB=4\sqrt{2} cm; BC = 7 cm; \widehat{B}=45^{\circ}. Tính độ dài AC.

A. AC = 3

B. AC = 4

C. AC = 5

D. AC = 7

Câu hỏi : 54974

Câu 10: Cho tam giác ABC vuông tại A, vẽ AH vuông góc với BC tại H. Biết AB = 6 cm; sinC = \frac{3}{5} Tính độ dài các đoạn thẳng BC và AH.

A. BC = 10 cm và AH = 4,8 cm

B. BC = 12 cm và AH = 5,6 cm

C. BC = 8 cm và AH = 3,8 cm

D. BC = 14 cm và AH = 6,4 cm

Câu hỏi : 54969

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com