Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hình giải tích trong không gian

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài tập luyện

Câu hỏi số 11:

Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho đường thẳng d : \frac{x}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z-1}{-1} và mặt phẳng (P) : 2x +y −2z −3 = 0 . Viết phương trình đường thẳng ∆ vuông góc với mặt phẳng (P), cắt trục hoành và cắt đường thẳng d.

Câu hỏi số 12:

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho các điểm A(2; 0;− 2), B(3;−1;− 4), C(−2; 2; 0).Tìm điểm D trong mặt phẳng (Oyz) có cao độ âm sao cho thể tích của khối tứ diện ABCD bằng 2 và khoảng cách từ D đến mặt phẳng (Oxy) bằng 1. 

Câu hỏi số 13:

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai đường thẳng d : \frac{x}{2}=\frac{y}{-1}=\frac{z-1}{-2} và ∆: \frac{x}{1}=\frac{y-1}{1}=\frac{z-2}{-2}   . Viết phương trình mặt cầu có tâm I thuộc d, cắt ∆ tại hai điểm A, B sao cho IAB là tam giác vuông và AB = 2√11. 

Câu hỏi số 14:

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng ∆: \frac{x-2}{1}=\frac{y-1}{4}=\frac{z-2}{1} Tìm tọa độ của  điểm A nằm trên trục Oy sao cho khoảng cách từ điểm A đến đường thẳng ∆ bằng 3. 

Câu hỏi số 15:

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu (S): x2 + y2 + z2 −2y + 2z −2 = 0 và hai điểm A(0;2;1),B(2;2;0). Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua hai điểm A, B và tiếp xúc với mặt cầu (S). 

Câu hỏi số 16:

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d: \frac{x+1}{2}=\frac{y}{1}=\frac{z-2}{-1} và hai điểm A(0;-1;2),B(2;1;1). Viết phương trình đường thẳng ∆ đi qua điểm A và cắt đường thẳng d sao cho khoảng cách từ B đến đường thẳng ∆  bằng 3. 

Câu hỏi số 17:

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm A(1;0;-1)B(2;3;-1),C(1;3;1) và đường thẳng d :\frac{x}{1}=\frac{y+2}{1}=\frac{z-3}{-2}      . Viết phương trình tham số của đường thẳng ∆ đi qua trực tâm của tam giác ABC, nằm trong mặt phẳng (ABC) và vuông góc với đường thẳng d. 

n

Câu hỏi số 18:

Trong không gian Oxyz cho (P): x -2y +2z + 3 = 0 , đường thẳng d1\frac{x-3}{2}=\frac{y+4}{-3}=\frac{z-2}{2} ,d2: \frac{x-3}{6}=\frac{y-6}{4}=\frac{z}{-5}

. Tìm  M ∊ d1 ;      N\epsilon d_{2}     sao cho MN song song với (P) và khoảng cách từ MN đến (P)  bằng 2.

Câu hỏi số 19:

Trong không gian Oxyz cho mặt cầu (S): x2 + y2 + z2 -8x-4y+11 = 0  và hai điểm M(1;1;1);N(2;-1;1). Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua hai điểm M, N đồng thời tiếp xúc với mặt cầu (S).

Câu hỏi số 20:

Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho hai đường thẳng ∆1 \frac{x-2}{1}=\frac{y}{1}=\frac{z}{3} ;  ∆2 : \frac{x}{1}=\frac{y-1}{-1}=\frac{z}{1} và mặt phẳng

(P):x +2y -z = 0 . Tìm tọa độ điểm A thuộc đường thẳng ∆và tọa độ điểm B thuộc đường thẳng ∆2 sao cho đường thẳng AB song song với mặt phẳng (P)và độ dài đoạn thẳng AB nhỏ nhất.

 

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com