Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tổ hợp - Xác suất

Chuyên đề này giới thiệu cho các bạn một số dạng bài tập về công thức tổ hợp, xác suất.

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài tập luyện

Câu hỏi số 41:

Tìm số hạng chứa x3 trong khai triển biểu thức: P = ( \frac{1}{x} + 3x2)n+2. Biết n nguyên dương thoả mãn: C_{n}^{0} + \frac{3}{2}C_{n}^{1} + \frac{3^{2}}{3}C_{n}^{2} + . . . + \frac{3^{n}}{n+1}C_{n}^{n} = \frac{341}{n+1}

Câu hỏi số 42:

Cho n là số nguyên dương thỏa mãn C_{n}^{1} + C_{n}^{2} + ... + C_{n}^{n-1} + C_{n}^{n}  = 255

Hãy tìm số hạng chứa x14 trong khai triển của P(x) = (1 + x + 3x2)n

Câu hỏi số 43:

Rút gọn biểu thức S = 12C_{n}^{0} + 22C_{n}^{2} + 32C_{n}^{1} + ..... + (n+ 1)2C_{n}^{n}

Câu hỏi số 44:

Có 20 bông hoa trong đó có 8 bông hồng, 7 bông cúc, 5 bông đào. Chọn ngẫu nhiên 4 bông, hỏi có bao nhiêu cách chọn để trong đó hoa được chọn có đủ 3 loại.

Câu hỏi số 45:

Cho tập hợp A gồm 2n phần tử (n nguyên dương, n > 2). Tìm n, biết rằng trong số các tập con của A có đúng 32n tập con có số phần tử lẻ.

Câu hỏi số 46:

Một hộp bi có 5 viên bi đỏ, 3 viên bi vàng và 4 viên bi xanh. Hỏi có bao nhiêu cách lấy 4 viên bi trong đó số bi đỏ lớn hơn số bi vàng.

Câu hỏi số 47:

Cho n là số nguyên dương thỏa mãn : C_{n+4}^{n+1}-C_{n+3}^{n.}= 7(n + 3).

Tìm hệ số của x8 trong khai triển :  P(x)= (\frac{2}{x^{3}}+\sqrt{x^{5}})n với x > 0.

Câu hỏi số 48:

Từ các số 1, 2, 3, 4, 5, 6 lập các số có 4 chữ sỗ khác nhau. Lấy ngẫu nhiên một số trong các số được lập, tính xác suất để số lấy được lấy có 2 chữ số chẵn, 2 chữ số lẻ.

Câu hỏi số 49:

Tính tổng sau đây: S = \frac{A_{2013}^{0}}{0!} + \frac{A_{2013}^{1}}{1!} + \frac{A_{2013}^{2}}{2!} + ..... + \frac{A_{2013}^{2013}}{2013!}

Câu hỏi số 50:

Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có n chữ số khác nhau ? Biết n ∈ N và 1 < n ≤ 5 .

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com