Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tổ hợp - Xác suất

Chuyên đề này giới thiệu cho các bạn một số dạng bài tập về công thức tổ hợp, xác suất.

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài tập luyện

Câu hỏi số 1:

(1.0 điểm) a) Cho số phức z thỏa mãn điều kiện z +(2 + i)\overline{z} = 3 + 5i . Tìm phần thực và phần ảo của z.

b) Từ một hộp chứa 16 thẻ được đánh số từ 1 đến 16, chọn ngẫu nhiên 4 thẻ. Tính xác suất để 4 thẻ được chọn đều được đánh số chẵn?

Câu hỏi số 2:

Gọi E là tập hợp các số tự nhiên gồm ba chữ số phân biệt được lập từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5. Chọn ngẫu nhiên hai số khác nhau thuộc tập E. Tính xác suất để trong hai số được chọn có đúng một số có chữ số 5. 

Câu hỏi số 3:

Một hộp chứa 4 viên bi xanh, 3 viên bi đỏ và 2 viên bi vàng. Lấy ngẫu nhiên ra 2 viên bi. Tính xác suất để lấy được 2 viên bi khác màu.

Câu hỏi số 4:

Có bao nhiêu số tự nhiên chẵn gồm 4 chữ số đôi một khác nhau sao cho trong mỗi số đều có mặt các chữ số 8 và 9? 

Câu hỏi số 5:

Tìm hệ số x4trong khai triển (1+ x+ 2x2 )n, biết n là số  nguyên dương thỏa mãn  C02n+ C22n + C42n + ... + C2n2n = 512

Câu hỏi số 6:

Cho số tự nhiên n ≥ 2, chứng minh đẳng thức 

(\frac{C_{n}^{0}}{1})^{2}+(\frac{C_{n}^{1}}{2})^{2}+...+(\frac{C^{n}_{n}}{n+1})^{2}=\frac{C_{2n+2}^{n+1}-1}{(n+1)^{2}}

Câu hỏi số 7:

Gọi A là tập hợp tất cả các số tự nhiên gồm 5 chữ số phân biệt được chọn từ các chữ số 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6. Chọn ngẫu nhiên một số từ tập A. Tính xác suất để số được chọn nhất thiết phải có mặt hai chữ số 1 và 2 sao cho 1 và 2 đứng cạnh nhau. 

Câu hỏi số 8:

Cho tập A = {0;1;2;3;4;5;6}. Xét các số tự nhiên có 5 chữ số khác nhau thuộc A .

Trong các số nói trên lấy ra 1 số. Tính xác suất để số đó chia hết cho 5.

Câu hỏi số 9:

Cho tập X = {0 ;1 ;2 ;3 ;4 ;5 ;6 ;7 }, S là tập hợp các số tự nhiên có 5 chữ số khác nhau lấy từ các chữ số của X. Xác định số phần tử của S. Chọn ngẫu nhiên một số từ S, tính xác suất để số được chọn là một số chẵn, có mặt số 1 và số 1 phải đứng 1 trong 3 vị trí đầu tiên.

Câu hỏi số 10:

Tính tổng : S = Cn0 + 2Cn1 +3Cn2 +...+(n+1)Cnn

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com