Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hóa10

 • icon

  7 Chuyên đề

  Cơ bản và nâng cao

 • icon

  6,197 bài tập

  Hay và mới nhất theo chuyên đề

 • icon

  2,527,446 Lượt luyện

  Luyện bài tập Môn Hóa lớp 10

Tên chuyên đề Số bài tập Dạng bài tập

Nguyên tử

101 bài tập
0 dạng bài

Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và định luật tuần hoàn

28 bài tập
0 dạng bài

Liên kết hóa học

0 bài tập
0 dạng bài

Phản ứng oxi hóa - khử

0 bài tập
0 dạng bài

Nhóm halogen

65 bài tập
0 dạng bài

Oxi - Lưu huỳnh

0 bài tập
0 dạng bài

Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

0 bài tập
0 dạng bài
Bài tập Môn Hóa lớp 10 mới nhất

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com