Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

[S1] - NỀN TẢNG SGK TIẾNG ANH 12 - I-LEARN SMART WORLD - NĂM 2025 - THẦY BÙI CÔNG KIỀU

Giáo viên: Tuyensinh247

Chuyên đề: 14 Bài giảng: 65 Đề thi: 60
Ngày hết hạn: 31/07/2025

 Mục tiêu: Nắm vững kiến thức cơ bản chương trình SGK 12 - SGK I-learn Smart World và đảm bảo điểm số trên lớp.

 Đối tượng: Học sinh lớp 12 trên toàn quốc sử dụng bộ sách I-learn Smart World.

 Phương pháp giảng dạy: Trang bị kiến thức, kỹ năng và truyền đạt bằng phương pháp hiện đại, bám sát từng bài học của SGK giúp tối đa hóa hiệu quả bài học, sử dụng Quizlet để ôn tập từ vựng. 

  Lợi ích của học sinh:

- Giúp HS chuẩn bị bài trước khi đến lớp tốt hơn, hiểu bài kỹ hơn và cải thiện được kỹ năng ngôn ngữ & thành tích trên lớp.

- Bài giảng được tích hợp tính năng luyện phát âm chuẩn quốc tế và luyện tập từ vựng qua ứng dụng Quizlet.

- Bài tập luyện thêm phong phú (có lời giải chi tiết) và các bài kiểm tra tổng ôn kiến thức sau mỗi Unit.

- Cập nhật đề thi giữa học kì và đề thi cuối học kì (có video chữa hoăc lời giải chi tiết).

Bài giảng: 6 Đề thi: 4 Giá: 200,000 VNĐ Phát hành: 27/04/2024 Đặt mua
Ngày phát hành: 27/04/2024
00:49:03 Ngày phát hành: 27/04/2024
20 câu Ngày phát hành: 27/04/2024
Ngày phát hành: 27/04/2024
00:33:22 Ngày phát hành: 27/04/2024
20 câu Ngày phát hành: 27/04/2024
Ngày phát hành: 27/04/2024
Ngày phát hành: 27/04/2024
20 câu Ngày phát hành: 27/04/2024
40 câu Ngày phát hành: 27/04/2024
Bài giảng: 6 Đề thi: 4 Giá: 200,000 VNĐ Phát hành: 27/05/2024 Đặt mua
Bài giảng: 6 Đề thi: 4 Giá: 200,000 VNĐ Phát hành: 26/06/2024 Đặt mua
Bài giảng: 1 Đề thi: 5 Giá: 200,000 VNĐ Phát hành: 26/07/2024 Đặt mua
Bài giảng: 6 Đề thi: 4 Giá: 200,000 VNĐ Phát hành: 15/08/2024 Đặt mua
Bài giảng: 6 Đề thi: 4 Giá: 200,000 VNĐ Phát hành: 14/09/2024 Đặt mua
Bài giảng: 1 Đề thi: 5 Giá: 200,000 VNĐ Phát hành: 29/09/2024 Đặt mua
Bài giảng: 6 Đề thi: 4 Giá: 200,000 VNĐ Phát hành: 29/10/2024 Đặt mua
Bài giảng: 6 Đề thi: 4 Giá: 200,000 VNĐ Phát hành: 23/11/2024 Đặt mua
Bài giảng: 6 Đề thi: 4 Giá: 200,000 VNĐ Phát hành: 23/12/2024 Đặt mua
Bài giảng: 2 Đề thi: 5 Giá: 200,000 VNĐ Phát hành: 12/01/2025 Đặt mua
Bài giảng: 6 Đề thi: 4 Giá: 200,000 VNĐ Phát hành: 06/02/2025 Đặt mua
Bài giảng: 6 Đề thi: 4 Giá: 200,000 VNĐ Đang phát hành Đặt mua
Bài giảng: 1 Đề thi: 5 Giá: 200,000 VNĐ Phát hành: 23/03/2025 Đặt mua
Bình luận

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com