Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com

[S2] - LUYỆN THI TN THPT & ĐH VÀ ĐGNL - MÔN ANH - NĂM 2025 - CÔ CÙ THỊ THU THUỶ

Giáo viên: Cô Cù Thị Thu Thủy

Bài giảng: 32 Đề thi: 32
Ngày hết hạn: 31/07/2025
Giá: 899,000 đ 1,099,000 đ Hướng dẫn học
Giảm đến 14/07/2024

   Mục tiêu: Ôn đúng, đủ các kiến thức theo hệ thống đề bám sát đề thi thật TN THPT & ĐGNL.

   Đối tượng: Khóa học phù hợp với bạn học sinh khá, giỏi muốn ôn tập và củng cố kiến thức để phục vụ luyện thi ĐGNL & TN.

   Phương pháp giảng dạy: Mỗi bài giảng đều được giáo viên giải thích cặn kẽ, lưu ý các lỗi thường gặp khi làm bài, chỉ ra phương pháp làm bài. Đầy đủ các dạng bài tập cho đủ các kì thi chuyên biệt TN THPT, ĐGNL HN, ĐGNL HCM.

   Lợi ích của học sinh:

- Tất cả bài giảng đều cung cấp đầy đủ tài liệu và có video chữa thật chi tiết.

- HS được rèn luyện kĩ năng xử lý các dạng câu hỏi hiệu quả. 

00:44:50 Đã phát hành: 22/05/2024 THPT ĐGNL HCM
20 câu Đã phát hành: 23/05/2024 THPT ĐGNL HCM
00:46:51 Đã phát hành: 25/05/2024 THPT ĐGNL HCM
30 câu Đã phát hành: 16/06/2024 THPT ĐGNL HCM
00:49:08 Đã phát hành: 16/05/2024 THPT ĐGNL HCM
20 câu Đã phát hành: 23/05/2024 THPT ĐGNL HCM
00:53:30 Đã phát hành: 15/06/2024 THPT ĐGNL HCM
20 câu Đã phát hành: 20/06/2024 THPT ĐGNL HCM
00:50:39 Đã phát hành: 24/06/2024 THPT ĐGNL HCM
20 câu Đã phát hành: 01/07/2024 THPT ĐGNL HCM
00:25:06 Đã phát hành: 15/07/2024 THPT ĐGNL HCM
20 câu Ngày phát hành: 01/08/2024 THPT ĐGNL HCM
20 câu Ngày phát hành: 01/08/2024 THPT ĐGNL HCM
Ngày phát hành: 23/08/2024 THPT ĐGNL HCM
20 câu Ngày phát hành: 30/08/2024 THPT ĐGNL HCM
Ngày phát hành: 23/08/2024 THPT ĐGNL HCM
20 câu Ngày phát hành: 30/08/2024 THPT ĐGNL HCM
20 câu Đã phát hành: 23/05/2024 THPT ĐGNL HCM
00:27:17 Đã phát hành: 22/05/2024 THPT ĐGNL HCM
00:38:34 Đã phát hành: 22/05/2024 THPT ĐGNL HCM
20 câu Đã phát hành: 02/06/2024 THPT ĐGNL HCM
Ngày phát hành: 22/09/2024 THPT ĐGNL HCM
20 câu Ngày phát hành: 29/09/2024 THPT ĐGNL HCM
Ngày phát hành: 22/09/2024 THPT ĐGNL HCM
20 câu Ngày phát hành: 29/09/2024 THPT ĐGNL HCM
Ngày phát hành: 22/10/2024 THPT ĐGNL HCM
20 câu Ngày phát hành: 29/10/2024 THPT ĐGNL HCM
Ngày phát hành: 22/10/2024 THPT ĐGNL HCM
20 câu Ngày phát hành: 29/10/2024 THPT ĐGNL HCM
Ngày phát hành: 22/10/2024 THPT ĐGNL HCM
20 câu Đã phát hành: 15/07/2024 THPT ĐGNL HCM
Ngày phát hành: 21/11/2024 THPT ĐGNL HCM
20 câu Ngày phát hành: 28/11/2024 THPT ĐGNL HCM
Ngày phát hành: 21/11/2024 THPT ĐGNL HCM
20 câu Ngày phát hành: 28/11/2024 THPT ĐGNL HCM
Ngày phát hành: 21/11/2024 THPT ĐGNL HCM
20 câu Ngày phát hành: 28/11/2024 THPT ĐGNL HCM
Ngày phát hành: 21/12/2024 THPT ĐGNL HCM
20 câu Ngày phát hành: 28/11/2024 THPT ĐGNL HCM
Ngày phát hành: 21/12/2024 THPT ĐGNL HCM
20 câu Ngày phát hành: 28/12/2024 THPT ĐGNL HCM
Ngày phát hành: 21/12/2024 THPT ĐGNL HCM
20 câu Ngày phát hành: 28/12/2024 THPT ĐGNL HCM
Ngày phát hành: 20/01/2025 THPT ĐGNL HCM
20 câu Ngày phát hành: 27/01/2025 THPT ĐGNL HCM
Ngày phát hành: 20/01/2025 THPT ĐGNL HCM
20 câu Ngày phát hành: 27/01/2025 THPT ĐGNL HCM
Ngày phát hành: 19/02/2025 THPT ĐGNL HCM
20 câu Ngày phát hành: 26/02/2025 THPT ĐGNL HCM
Ngày phát hành: 19/02/2025 THPT ĐGNL HCM
20 câu Ngày phát hành: 26/02/2025 THPT ĐGNL HCM
Combo siêu rẻ - học hiệu quả Xem thêm >
Bình luận