Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

[S+] - KHÓA TỔNG ÔN NGỮ PHÁP VÀO 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM 2025 - CÔ NGUYỄN HOÀNG LAN

Giáo viên: Cô Nguyễn Hoàng Lan

Bài giảng: 24 Đề thi: 23
Ngày hết hạn: 31/07/2025

  Mục tiêu: Khóa học xây dựng khung chương trình và nội dung bài giảng nội dung Ngữ pháp bám sát đề thi tuyển sinh vào 10 của nhiều trường THPT

  Đối tượng: Phù hợp với học sinh ở mọi trình độ, học sinh muốn tổng ôn toàn bộ kiến thức thi vào lớp 10

   Lợi ích: Ngoài kiến thức nền tảng ngữ pháp, khóa học bổ sung kiến thức ngữ âm, từ vựng, tình huống giao tiếp, đọc hiểu & có luyện đề thi thử, giúp sĩ tử tự tin toàn diện

00:18:06 Ngày phát hành: 06/05/2024
00:24:56 Ngày phát hành: 06/05/2024
00:36:38 Ngày phát hành: 06/05/2024
00:37:35 Ngày phát hành: 06/05/2024
00:32:23 Đã phát hành: 15/04/2024
00:31:56 Đã phát hành: 15/04/2024
00:22:42 Đã phát hành: 15/04/2024
00:24:52 Đã phát hành: 15/04/2024
00:28:05 Đã phát hành: 15/04/2024
00:25:47 Đã phát hành: 15/04/2024
00:21:00 Đã phát hành: 15/04/2024
00:20:08 Đã phát hành: 15/04/2024
00:20:31 Đã phát hành: 15/04/2024
00:28:59 Đã phát hành: 15/04/2024
00:16:30 Đã phát hành: 15/04/2024
00:30:27 Đã phát hành: 15/04/2024
00:27:31 Đã phát hành: 15/04/2024
00:16:04 Đã phát hành: 04/04/2024
00:15:16 Đã phát hành: 04/04/2024
00:22:10 Đã phát hành: 04/04/2024
00:29:57 Đã phát hành: 04/04/2024
00:17:00 Đã phát hành: 04/04/2024

Soltero Nun

hay quá cô ơi

Bình luận

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com