Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Học thử miễn phí lớp 5

Học tốt Môn Tiếng Anh cùng Cô Quang Thị Hoàn

 • 1. Giới thiệu khóa luyện đề thi tiếng Anh vào lớp 6

  Đã phát hành : 15/04/2022 Xem ngay

Học tốt Môn Tiếng Anh cùng Cô Nguyễn Thị Mai Hương

 • 1. Lesson 1. What did you do on your holiday? I went ...

  Đã phát hành : 15/03/2022 Xem ngay
 • 2. Lesson 1. Did you...? Yes, I did./ No, I didn't.

  Đã phát hành : 15/03/2022 Xem ngay
 • 3. Lesson 1. Where will...be? It'll be on...

  Đã phát hành : 15/03/2022 Xem ngay
 • 4. Giới thiệu chương trình tiếng Anh lớp 5 mới

  Đã phát hành : 05/03/2022 Xem ngay
 • 5. Hướng dẫn Luyện phát âm tiếng Anh

  Đã phát hành : 05/03/2022 Xem ngay

Học tốt Môn Tiếng Anh cùng Cô Nguyễn Phương Linh

 • 1. Giới thiệu khóa ôn luyện tiếng Anh vào 6

  Đã phát hành : 15/04/2022 Xem ngay
 • 2. Tenses 1: Hiện tại đơn & Hiện tại tiếp diễn

  Đã phát hành : 15/04/2022 Xem ngay
 • 3. Mệnh đề quan hệ

  Đã phát hành : 15/04/2022 Xem ngay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com