Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên MinhĐương

  • THPT Chuyên Bạc Liêu - Bạc Liêu
  • 162855
  • "Thanh niên ngại gì vấp ngã?"

Cấp độ thành viên

54
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 2340 250 96%
Môn Lí lớp 12 385 40 98%
Môn Hóa lớp 12 635 80 86%
Môn Anh lớp 12 460 70 77%
Môn Địa lớp 12 51710 6554 92%
Môn Sử lớp 12 56025 7523 90%
Môn GDCD 385 40 98%
Tổng cộng: 111940 14557 91%

Comment giao lưu với MinhĐương

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com