Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên le xuan hoang

  • Trường THPT Trần Hưng Đạo - Hà Nội
  • 1931

Cấp độ thành viên

4
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 21 62%
Môn Lí lớp 12 341 131 53%
Môn Hóa lớp 12 1565 485 79%
Môn Sinh lớp 12 80 41 49%
Môn Anh lớp 12 -65 49 24%
Tổng cộng: 1921 727 69%

Comment giao lưu với le xuan hoang

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com