Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Việt Hùng

  • THPT Quỳnh Lưu 1 - Nghệ An
  • 1850
  • "#@$%$%#$#%&^$%#%^$%^#%$#%^$^%%"

Cấp độ thành viên

4
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 16 44%
Môn Lí lớp 12 -40 82 28%
Môn Hóa lớp 12 0 10 60%
Môn Sinh lớp 12 65 34 47%
Môn Anh lớp 12 0 73 37%
Tổng cộng: 25 215 37%

Comment giao lưu với Việt Hùng

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com