Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Phạm Huỳnh Châu Duy

  • THPT Tân Thạnh - Long An
  • 215350
  • "Nếu bạn không từ bỏ, bạn vẫn sẽ còn một cơ hội. Nếu bạn quá nhỏ bé, bạn hãy sử dụng sức mạnh của trí óc thay vì thể lực"

Cấp độ thành viên

63
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 16295 3218 90%
Môn Lí lớp 12 38195 7188 98%
Môn Hóa lớp 12 47150 13865 94%
Môn Sinh lớp 12 44470 10046 93%
Môn Anh lớp 12 29660 4692 93%
Môn Sử lớp 12 0 20 20%
Tổng cộng: 175770 39029 94%

Comment giao lưu với Phạm Huỳnh Châu Duy

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com