Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Báo Tử Đầu

  • THPT Mỹ Đức B - Hà Nội
  • 15870

Cấp độ thành viên

15
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 13 92%
Môn Lí lớp 12 3720 1153 81%
Môn Hóa lớp 12 9410 2262 83%
Môn Sinh lớp 12 2730 764 79%
Tổng cộng: 15860 4192 82%

Comment giao lưu với Báo Tử Đầu

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com