Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Ngân Stella

  • THPT Cô Tô - Quảng Ninh
  • 4380

Cấp độ thành viên

7
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 1 0%
Môn Anh lớp 12 0 103 80%
Môn Địa lớp 12 2850 2188 81%
Môn Sử lớp 12 1520 3285 78%
Tổng cộng: 4370 5577 79%

Comment giao lưu với Ngân Stella

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com