Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Edward

  • Trường THCS Quảng Đông - Quảng Bình
  • 1260

Cấp độ thành viên

3
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Lí lớp 12 0 1 100%
Môn Hóa lớp 12 0 1 0%
Môn Anh lớp 12 0 140 90%
Môn Sử lớp 12 0 20 45%
Tổng cộng: 0 162 84%

Comment giao lưu với Edward

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com