Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Cao Tùng Phi

  • THPT Bình Chánh - TP HCM
  • 30150

Cấp độ thành viên

22
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 370 497 84%
Môn Sử lớp 12 29770 7876 87%
Tổng cộng: 30140 8373 87%

Comment giao lưu với Cao Tùng Phi

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com