Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Trâm Hạnh Trần

  • Trường THPT Phan Bội Châu - Phú Yên
  • 420

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 50 50 40%
Môn Lí lớp 12 0 39 54%
Môn Hóa lớp 12 125 58 66%
Môn Sinh lớp 12 0 2 50%
Môn Anh lớp 12 0 27 37%
Môn Địa lớp 12 235 119 55%
Môn GDCD 0 1 100%
Tổng cộng: 410 296 53%

Comment giao lưu với Trâm Hạnh Trần

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com