Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Huỳnh Bá Thông

  • THPT chuyên Vị Thanh - Hậu Giang
  • 522

Cấp độ thành viên

2
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 2 1 100%
Môn Lí lớp 12 3 3 67%
Môn Hóa lớp 12 203 182 71%
Môn Sinh lớp 12 304 221 79%
Tổng cộng: 512 407 75%

Comment giao lưu với Huỳnh Bá Thông

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com