`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Nguyễn Chính Trực

Cấp độ thành viên

13
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 3 100%
Môn Lý lớp 12 10845 1959 73%
Môn Hóa lớp 12 790 254 61%
Môn Sinh lớp 12 -10 55 36%
Môn Anh lớp 12 0 337 66%
Tổng cộng: 11625 2608 70%

Comment giao lưu với Nguyễn Chính Trực

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com