`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Mai Mai Hồng

  • THPT Trung Giã - Hà Nội
  • -10

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 2 100%
Môn Lý lớp 12 -20 679 35%
Môn Hóa lớp 12 0 3 33%
Môn Anh lớp 12 0 581 63%
Tổng cộng: -20 1265 48%

Comment giao lưu với Mai Mai Hồng

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com