Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên NgocHoa

  • Trường THPT Chí Linh - Hải Dương
  • 102

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 -2 26 31%
Môn Lí lớp 12 -9 50 28%
Môn Hóa lớp 12 -17 129 37%
Môn Sinh lớp 12 120 165 58%
Tổng cộng: 92 370 45%

Comment giao lưu với NgocHoa

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com