Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên The MaSter

  • Trường THPT Xuân Đỉnh - Hà Nội
  • 750
  • "Mình Là Hiền"

Cấp độ thành viên

2
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 32 84%
Môn Lí lớp 12 315 315 60%
Môn Hóa lớp 12 45 68 56%
Môn Sinh lớp 12 200 106 53%
Môn Anh lớp 12 180 435 51%
Tổng cộng: 740 956 56%

Comment giao lưu với The MaSter

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com