Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Oliver Smith

  • - Hậu Giang
  • 424

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 5 4 75%
Môn Hóa lớp 12 0 28 50%
Môn Anh lớp 12 -12 58 43%
Môn Toán lớp 9 123 75 88%
Môn Anh lớp 9 308 211 82%
Môn Lí lớp 9 0 0 0%
Môn Hóa lớp 9 -10 49 27%
Môn Anh lớp 11 0 24 46%
Tổng cộng: 414 449 68%

Comment giao lưu với Oliver Smith

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com