Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Phạm Tuấn Linh

  • Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Gia Lai
  • 620

Cấp độ thành viên

2
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 23 22 68%
Môn Lí lớp 12 2 1 100%
Môn Hóa lớp 12 5 132 44%
Môn Sinh lớp 12 581 622 65%
Môn Anh lớp 12 -1 1 0%
Tổng cộng: 610 778 61%

Comment giao lưu với Phạm Tuấn Linh

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com