Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Đàm Quỳnh Phương

  • Trường THPT Mai Sơn - Sơn La
  • 10
  • "Họ và tên: Đàm Quỳnh Phương Sinh ngày: 02/10/1999 Nơi ở: Sơn La"

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 8 25%
Môn Sinh lớp 12 0 1 0%
Môn Địa lớp 12 0 83 60%
Môn Sử lớp 12 0 60 65%
Tổng cộng: 0 152 60%

Comment giao lưu với Đàm Quỳnh Phương


Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com