Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Vô Danh

  • THPT Quảng Oai - Hà Nội
  • 10
  • "BACK TO THE DRAWING BOARD"

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 174 55%
Môn Lí lớp 12 0 1760 60%
Môn Hóa lớp 12 0 160 29%
Môn Anh lớp 12 0 609 64%
Tổng cộng: 0 2703 59%

Comment giao lưu với Vô Danh

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com