Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Pham Ngoc Linh

  • THPT Hoàng Lệ Kha - Thanh Hóa
  • 1070

Cấp độ thành viên

3
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 37 32 72%
Môn Lí lớp 12 493 469 77%
Môn Hóa lớp 12 525 396 72%
Môn Sinh lớp 12 1 1 100%
Môn Anh lớp 12 0 9 22%
Tổng cộng: 1056 907 74%

Comment giao lưu với Pham Ngoc Linh

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com