Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Sakura Pham

  • THPT Yên Định 1 - Thanh Hóa
  • 1760

Cấp độ thành viên

4
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 64 44 82%
Môn Lí lớp 12 108 75 81%
Môn Hóa lớp 12 1390 798 91%
Môn Sinh lớp 12 188 156 74%
Tổng cộng: 1750 1073 88%

Comment giao lưu với Sakura Pham

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com