Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Nguyệt Hà

  • - Hưng Yên
  • 210

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 9 98 322 43%
Môn Văn lớp 9 0 17 94%
Môn Anh lớp 9 90 415 41%
Môn Hóa lớp 9 -4 4 0%
Tổng cộng: 184 758 43%

Comment giao lưu với Nguyệt Hà

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com