Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Lê Hồng Thái

  • THPT số 2 Quảng Trạch - Quảng Bình
  • 3835

Cấp độ thành viên

6
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 25 60%
Môn Lí lớp 12 -45 40 35%
Môn Hóa lớp 12 2255 574 83%
Môn Sinh lớp 12 1615 1125 77%
Môn Anh lớp 12 0 45 42%
Tổng cộng: 3825 1809 77%

Comment giao lưu với Lê Hồng Thái

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com