Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên anhsangvabongtoi

  • THPT Thuận An - Thừa Thiên Huế
  • 6552

Cấp độ thành viên

9
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 -1 4 25%
Môn Hóa lớp 12 3202 1871 84%
Môn Sinh lớp 12 3337 2325 81%
Môn Anh lớp 12 4 2 100%
Tổng cộng: 6542 4202 83%

Comment giao lưu với anhsangvabongtoi

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com