Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Nấm Ngọt Ngào

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 16 8 100%
Môn Lí lớp 12 74 52 81%
Môn Hóa lớp 12 300 180 78%
Môn Sinh lớp 12 10 62 39%
Môn Văn lớp 12 0 1 100%
Tổng cộng: 400 303 71%

Comment giao lưu với Nấm Ngọt Ngào

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com