Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Nguyễn Ngọc Quỳnh

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 -2 5 20%
Môn Lí lớp 12 103 79 67%
Môn Hóa lớp 12 25 109 36%
Môn Sinh lớp 12 -1 1 0%
Môn Anh lớp 12 -17 17 0%
Môn Văn lớp 12 0 5 80%
Tổng cộng: 108 216 45%

Comment giao lưu với Nguyễn Ngọc Quỳnh

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com