`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Bé Thão

  • THPT Cà Mau - Cà Mau
  • 10

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 80 38%
Môn Lý lớp 12 0 29 28%
Môn Hóa lớp 12 0 42 33%
Môn Anh lớp 12 0 14 14%
Tổng cộng: 0 165 33%

Comment giao lưu với Bé Thão

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com