Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên bùi thị bích phương

Cấp độ thành viên

2
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 9 78%
Môn Lí lớp 12 0 112 59%
Môn Hóa lớp 12 190 101 78%
Môn Sinh lớp 12 340 238 75%
Môn Anh lớp 12 0 8 25%
Tổng cộng: 530 468 71%

Comment giao lưu với bùi thị bích phương

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com