Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Sakura mùa đông

  • Trường THPT Chơn Thành - Bình Phước
  • 505
  • "Lớp trưởng, mình muốn nói ..."

Cấp độ thành viên

2
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 43 72%
Môn Lí lớp 12 0 35 34%
Môn Hóa lớp 12 385 296 46%
Môn Sinh lớp 12 -15 1203 58%
Môn Anh lớp 12 125 65 57%
Tổng cộng: 495 1642 55%

Comment giao lưu với Sakura mùa đông

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com