Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên tran minh loc

  • Trường THPT Vĩnh Bảo - Hải Phòng
  • 3295

Cấp độ thành viên

6
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 44 64%
Môn Lí lớp 12 2285 1732 81%
Môn Hóa lớp 12 1000 697 80%
Môn Sinh lớp 12 0 1 0%
Tổng cộng: 3285 2474 80%

Comment giao lưu với tran minh loc

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com