Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Thái Lê Như Quỳnh

  • Trường THCS & THPT Trung Hóa - Quảng Bình
  • 105
  • "Cố lên!!!"

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 20 40%
Môn Lí lớp 12 0 11 55%
Môn Sinh lớp 12 0 26 46%
Môn Văn lớp 12 0 1 100%
Môn Địa lớp 12 0 723 63%
Môn Sử lớp 12 0 161 50%
Tổng cộng: 0 942 59%

Comment giao lưu với Thái Lê Như Quỳnh

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com