Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Cao Quốc Việt

  • Trường THPT Số 1 Phù Mỹ - Bình Định
  • 20840

Cấp độ thành viên

18
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 6 50%
Môn Lí lớp 12 6980 1281 75%
Môn Hóa lớp 12 6090 752 89%
Môn Sinh lớp 12 3000 874 76%
Môn Anh lớp 12 0 100 87%
Tổng cộng: 16070 3013 79%

Comment giao lưu với Cao Quốc Việt

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com