Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Chinh Phan

  • THPT Hà Huy Tập - Hà Tĩnh
  • 23

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 12 18 56%
Môn Lí lớp 12 -10 100 30%
Môn Hóa lớp 12 19 174 45%
Môn Sinh lớp 12 -8 65 29%
Tổng cộng: 13 357 39%

Comment giao lưu với Chinh Phan

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com