Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Triệu Chính Đạt

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 17 41%
Môn Lý lớp 12 10 388 34%
Môn Hóa lớp 12 0 95 27%
Môn Sinh lớp 12 0 29 45%
Môn Anh lớp 12 0 160 29%
Tổng cộng: 10 689 32%

Comment giao lưu với Triệu Chính Đạt

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com