`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Chính Trực

  • THPT Y Jut - Đắk Lắk
  • 13185

Cấp độ thành viên

14
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 3 33%
Môn Hóa lớp 12 0 1 0%
Môn Văn lớp 12 0 0 0%
Môn Địa lớp 12 8085 5195 82%
Môn Sử lớp 12 5090 4094 80%
Tổng cộng: 13175 9293 81%

Comment giao lưu với Chính Trực

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com