Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Lê Thị Mỹ Hạnh

Cấp độ thành viên

44
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 4830 847 89%
Môn Lí lớp 12 39315 5474 85%
Môn Hóa lớp 12 3465 414 88%
Môn Sinh lớp 12 1635 241 79%
Môn Anh lớp 12 37080 5901 84%
Tổng cộng: 86325 12877 85%

Comment giao lưu với Lê Thị Mỹ Hạnh

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com