Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Cjtzzy Henzy Raleon

  • Trường THPT Khoái Châu - Hưng Yên
  • 10
  • "I'm Otaku"

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 29 52%
Môn Lí lớp 12 0 309 61%
Môn Anh lớp 12 0 390 39%
Tổng cộng: 0 728 49%

Comment giao lưu với Cjtzzy Henzy Raleon

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com