Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên nguyễn thu phương

Cấp độ thành viên

3
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 11 26 54%
Môn Lí lớp 12 17 185 51%
Môn Hóa lớp 12 978 1272 63%
Môn Sinh lớp 12 1 59 34%
Môn Anh lớp 12 21 56 46%
Tổng cộng: 1028 1598 60%

Comment giao lưu với nguyễn thu phương

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com