Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Hải Nguyễn

  • Trường THPT Sáng Sơn - Vĩnh Phúc
  • 1086

Cấp độ thành viên

3
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Lí lớp 12 225 361 56%
Môn Hóa lớp 12 473 346 71%
Môn Sinh lớp 12 378 295 76%
Tổng cộng: 1076 1002 67%

Comment giao lưu với Hải Nguyễn

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com